Optometrysta Katarzyna Sońta przyjmuje po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminy wizyty.

 

Optometrysta wg. Międzynarodowego Porozumienia Optometrycznego i Optycznego to: „autonomiczny, nauczany i regulowany zawód należący do systemu ochrony zdrowia, a osoba wykonująca ten zawód praktykuje w zakresie badania refrakcji i zaopatrzenie w pomoce wzrokowe, a także diagnozowanie i właściwe postępowanie w przypadku choroby oczu oraz rehabilitacji układu wzrokowego”.